№ 48/01-7 від 07.05.2020 року "Про затвердження змін паспортів бюджетних програм на 2020 рік".

№ 1/01-7 від 15.01.2020 року "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік".

№97/01-7 від 05.12.2019 року "Про затвердження змін паспортів бюджетних програм на 2019 рік".

№88/01-7 від 12.11.2019 року "Про затвердження змін паспортів бюджетних програм на 2019 рік".

№71/01-7 від 23.09.2019 року "Про затвердження змін паспортів бюджетних програм на 2019 рік".

№65/01-7 від 15 серпня 2019 року "Про затвердження змін паспортів бюджетних програм на 2019 рік".

______________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09 липня 2019 року                                                          №45/01-7

 

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

0115053

0111010

______________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16 травня 2019 року                                                          №31/01-7

 

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

0114060

0116030

0117130

_____________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

4 березня 2019 року                                                      №12/01-7

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

      З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі схваленої розпорядженням КМУ від 14.09.2002 року  №538-р., на виконання ст. 20 та п. 18 розділу 4 «прикінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України, відповідно: до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836, рішення 38 сесії 7 скликання Зозівської сільської ради  від 19.12.2018 року «Про затвердження сільського бюджету на 2018 року» та додатків до нього,керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Конституції України, інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, наказу МФУ «Про затвердження типового переліку бюджетних програм» та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузях освіти, культури, органів місцевого самоврядування, вважаю за необхідне:

1.     Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік виконавчого комітету Зозівської сільської ради за наступними бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування видатків та надання кредитів за програмною класифікацією

 0110150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчих комітетів

0111010

0910

Надання дошкільної освіти

0116030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (Герасименко С.В.)

Сільський голова                       О.Б.Мельничук

_____________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11 лютого 2019 року                                                                №9/01-7

Про затвердження змін  паспортів бюджетних програм на 2019 рік

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі схваленої розпорядженням КМУ від 14.09.2002 року  №538-р., на виконання ст. 20 та п. 18 розділу 4 «прикінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України, відповідно: до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836, рішення 38 сесії 7 скликання Зозівської сільської ради  від 19.12.2018 року «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року» та додатків до нього,керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Конституції України, інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, наказу МФУ «Про затвердження типового переліку бюджетних програм» та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузях освіти, культури, органів місцевого самоврядування, вважаю за необхідне:

1.      Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік виконавчого комітету Зозівської сільської ради за наступними бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування видатків та надання кредитів за програмною класифікацією

 0119770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

 0119880

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (Герасименко С.В.)

Сільський голова                                                              О.Б.Мельничук        

_____________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

      15 січня 2019 року                                                      №3/01-7

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік

      З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі схваленої розпорядженням КМУ від 14.09.2002 року  №538-р., на виконання ст. 20 та п. 18 розділу 4 «прикінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України, відповідно: до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836, рішення 38 сесії 7 скликання Зозівської сільської ради  від 19.12.2018 року «Про затвердження сільського бюджету на 2018 року» та додатків до нього,керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Конституції України, інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, наказу МФУ «Про затвердження типового переліку бюджетних програм» та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузях освіти, культури, органів місцевого самоврядування, вважаю за необхідне:

1.     Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік виконавчого комітету Зозівської сільської ради за наступними бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування видатків та надання кредитів за програмною класифікацією

 0110150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчих комітетів

0111010

0910

Надання дошкільної освіти

0114030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

0114060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів

0117461

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0116030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

0113242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0113210

1050

Організація та проведення громадських робіт

0114082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0117130

0421

Проведення заходів із землеустрою

0118330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природніх ресурсів

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (Герасименко С.В.)

Сільський голова                       О.Б.Мельничук