Графічна частина  діючого Генерального плану села Зозів  Липовецького району Вінницької області  який був виготовлений 1963 року та згідно рішення 21 сесії 6 скликання Зозівської сільської ради Липовецького району Вінницької області від 03.04.2013року  «Про визнання існуючих генеральних планів  населених пунктів сільської ради  придатними для подальшого використання»  визнано  придатним для подальшого користування  до моменту  затвердження  нової містобудівної документації, знаходиться під грифом "ДСК" (для службового користування) який накладено інститутом-розробником.

Гриф «Для службового користування» накладається на містобудівну документацію відповідно до положень Інструкції "про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1893 від 27.11.1998 року.

Відповідно до п. 37 Інструкції, представники інших організацій допускаються до ознайомлення і роботи з документами з грифом «Для службового користування» з дозволу керівників організацій (структурних підрозділів), у володінні та розпорядженні яких перебувають ці документи, за наявності письмового запиту організацій, в яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується.

Відповідно до п. 39 Інструкції зняття копій, а також здійснення виписок з документів з грифом «Для службового користування» співробітниками організації, де перебувають документи, проводиться з дозволу керівника організації (структурного підрозділу). Копіювання для сторонніх організацій документів з грифом «Для службового користування», одержаних від інших організацій, здійснюється за погодженням з організаціями-авторами цих документів.