ПАСПОРТ

територіальної громади

                      Зозівської сільської/селищної/міської  ради

 

                                                                                     Станом на 01.01.2014р.

1.Населений пункт  Зозів розташований  на північ  від районного центру

 

2. Відстань до районного центру

 

- шосейним шляхом      10 км.                               

 - залізницею                ___

3.                                                                             

Всього  5068,1га

в т.ч.: земель державної власності  2031,96га

земель комунальної власності   28,04га                                                                                                                                                                         

земель приватної власності  3008,1га                                                                         

                                            

в т.ч.: державна власність 331,4га

комунальної власності   28,04га

приватна власність    444,06га

4. Населення

 

 

01.01.2011 р.

 

01.01.2012 р.

 

01.01.2013 р.

 

01.01.2014р.

Всього, чол.

1557

1540

        1545

1525

дітей дошкільного віку

96

92

94

89

дітей шкільного віку

187

182

185

144

громадян пенсійного віку

415

405

420

395

працездатне населення

475

461

456

453

кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання

Тимчасово проживаюче населення – учні ПАЛ

 

315

 

 

266

315

 

 

          262

315

 

 

           237

317

 

 

           237

 

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади

Всього населених пунктів -2 , в них 676дворів, у тому числі:  

Населений пункт Зозів , в ньому:*

 

01.01.2011 р.

01.01.2012 р.

01.01.2013 р.

01.01.2014

кількість дворів

583

585

589

608

кількість населення

1557

1540

1545

1525

в т.ч.: дітей дошкільного віку

96

92

94

89

дітей шкільного віку

178

182

185

144

громадян пенсійного віку

415

405

420

395

 

 

 2011 рік

 2012 рік

2013рік

Кількість померлих

30

16

   30

Кількість народжених

11

13

   6

* заповнюється по кожному населеному пункту окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін. будинок ради).

 

 6. Місцева рада утворена в 1920р.

Відстань до найближчої місцевої ради  5км. (            Зозівка         )

 

7. Кількість виборців  1074 чол.

 8. Сільський/селищний/міський голова НекрутНаталія Миколаївна

число місяць і рік народження  -  20 червня 1961року

службовий телефон   -  ______3-73-73___

освіта ____________вища_________

спеціальність за освітою – українська мова і література та зарубіжна література

        Суб’єкт висування   -  (партія  Регіонів)

        Обраний з  шести  кандидатур  31 жовтня 2010 року

        Отримала 300  (40,1 %) голосів виборців

        Обирається   (другий  раз)

     

9. Секретар радиБіла Олена Кузьмівна

число місяць і рік народження  - 17 грудня 1970року

службовий телефон – 3-73-73

освіта _вища______

спеціальність за освітою  - зооінженер

Дата обрання секретарем ради – 23.11.2010року

раніше обирався секретарем ради -  (перший раз)

 

 

10. Склад депутатів ради

Всього,(кількість) 16

 

З них членів партій, в т.ч.

 

(назви партій) -

 

 

 

Позапартійні- 16

 

за освітою:

 

за віком:

 

Вища-  7

 

до 30 років

 

незакінчена вища

 

від 30 до 45 років- 9

 

середня-спеціальна  - 5

 

від 45 до 60 років  - 7

 

Середня    -    4            

 

старше 60 років

 

незакінчена середня

 

 

 

за родом діяльності:

 

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку-2

 

працівників агропромислового комплексу   -2

 

працівників житлово-комунального господарства

 

працівників охорони здоров’я                 2

 

працівників освіти, культури                   2

 

працівників місцевого самоврядування  2

 

працівників місцевих держадміністрацій

 

пенсіонерів

 

осіб, що не працюють

 

Інших  - 6

 

за статтю:

 

Жінок   - 8

 

Чоловіків - 8

 

           

 11. Постійні комісії ради

№ з/п

Назва комісії

К-сть депутатів

Прізвище, ім’я по батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1

Мандатна  з питань депутатської етики

3

Марущак Андрій Олександрович

Зозів ЗОШ учитель

2

З планування  бюджету та фінансів

5

Ровінська Наталія Миколаївна

бухгалтер поштового зв”язку

3

З питань соціального розвитку, благоустрою та земельних відносин

5

Порхун Володимир Григорович

Голова Спілки майнових паїв

 

 

 

 

 

 

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п

(П.І.Б.)

Посада та місце роботи

1

Некрут Наталія Миколаївна

 Сільський голова

2

Кривонос Леонід Давидович

Голова Зозівської  ради ветеранів війни і праці

3

Біла Олена Кузьмівна

Секретар сільської ради

4

Ковальчук Євген Федорович

Пенсіонер

5

Агапов  Володимир Іванович

 Викладач  Зозівської ЗОШ

6

Сінкевич Микола Іванович

Головний лікар Зозівської амбулаторії

7

Фурман Олександр Андрійович

Директор ТОВ „Україна+”

8

Шевчук Ніна Миколаївна

Завідуюча Зозівським дитсадком

9

Кучер Ганна Павлівна

Заступник виконавчого директора  з питань соціально-економічного розвитку ТзОВ Концерн  „Сімекс-Агро”

13. Депутатами районної/обласноїради,із числа територіальної громади,обрано: ( троє  депутатів)

14. Органи самоорганізації населення

Всього органів самоорганізації ___, в них бере участь ___осіб.

У тому числі:

15. Корисні копалини

(наявність корисних копалин)

16. Структура земельного фонду

з/п

Територія   ради

Га

Оренда

Договори оренди

з_____по____

 

Територія ,всього

у тому числі:

5068,1

 

 

1

Сільськогосподарські угіддя

4014,0

 

 

2

Рілля

3901,5

ФГ „Сухоставський”-  28,6 га,

ФГ „Сухоставський”-13,3га

3 12.05.06р. по 12.05.16р.

з16.05.05р. по 16.05.15р.

 

3

Ліса і інші лісовкриті площі

162,2

 

 

4

Забудовані землі

173,5

ТОВ „Гервін” -0,10га

ТОВ Концерн „Сімекс-Агро” -2,40га

 

З 31.07.07р по 31.07.17р.

5

Ставки, які знаходяться

122,03

 

 

 

 

-на території міста

76,73

 

 

 

 

 

-за територією міста

45,3

ПП Марківський Р.В. -43,4676 га

з  16.06.11р. по 16.06.21р.

 

 

 

 

17. Бюджет сільської/селищної/міської ради

 

                                                                                                (тис. грн.)

 

2010 р.

2011р.

2012р.

2013

Доходи місцевого бюджету всього,

 в т.ч.

714,7

862,7

921,6

1068,3

Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

408,0

   196,3

   593,7

    368,6

Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

214,0

314,4

327,9

699,7

Доходи спеціального фонду, в т.ч.

33,5

40,7

212,3

217,1

                                    бюджет розвитку

 

29,6

-

 

Субвенція

59,1

79,0

49,5

35,4

Дотація

226,8

232,3

368,6

368,5

Видатки місцевого бюджету, в т.ч.

714,7

786,7

921,6

1033,9

               поточні

714,7

757,1

921,6

1033,9

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

-

-

-

 

               капітальні

-

29,6

-

-

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

-

-

-

-

Із загального обсягу видатків на утримання:

714,7

786,7

921,6

1033,9

         орган місцевого самоврядування

270,6

228,5

245,0

316,7

         освіта

251,6

357,8

444,4

425,6

         культура

119,5

184,5

209,6

169,8

         охорона здоров’я  

-

-

-

-

         житлово-комунальне господарство

-

-

-

-

         інші

72,9

15,9

22,6

121,8

 

ПІДПРИЄМСТВА

що розташовані на території ради  

18. Промислові підприємства.

 

01.01.2011 р.

01.01.2012 р.

01.01.2013 р.

01.01.2014р.

Всього,

 

 

 

 

в т.ч.: акціонерні товариства

 

 

 

 

кооперативна власність

 

 

 

 

господарські товариства

 

 

 

 

державна власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТзОВ

 

 

 

 

Приватні підприємства

 

 

 

 

 

 

19. Основні з них, види промислової продукції.

__________________________________________________________________

 

20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 

01.01.2011 р.

01.01.2012 р.

01.01.2013 р.

01.01.2014р.

Всього,

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

акціонерні товариства

 

 

 

 

кооперативна власність

1

1

1

1

державна власність

 

 

 

 

ТзОВ

2

2

2

2

фермерські господарства

5

5

5

5

приватні підприємства

6

6

6

6

 

21. Основні з них, напрямки спеціалізації:

ТОВ – с.-г.культури

 

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п

Назва

01.01.2012 р.

01.01.2013 р.

01.01.2014 р.

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Комунальні підприємства.

№ з/п

Назва

01.01.2012 р.

01.01.2013 р.

01.01.2014 р.

всього

К-сть працюючих

всього

К-сть працюючих

всього

К-сть працюючих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Торгівля

 

01.01.2011 р.

01.01.2012 р.

01.01.2013 р.

01.01.2014р.

Магазинів в т.ч.:

6

6

6

6

            продуктові

 

 

 

 

              промислові

 

 

 

 

  інші

6

6

6

6

   приватні

 

 

 

 

Ринків в т.ч.:

 

 

 

 

           стаціонарні

 

 

 

 

           стихійні

 

 

 

 

           продовольчі

 

 

 

 

           промислові

 

 

 

 

Побутові підприємства

1

1

1

1

 25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності

01.01.2011 р.

01.01.2012 р.

01.01.2013 р.

01.01.2014р.

Пошта, ветдільниця

2

2

2

2

26. Послуги зв’язку

 

01.01.2011 р.

01.01.2012 р.

01.01.2013 р.

01.01.2014р.

Кількість телефонізованих населених пунктів

  1

1

1

 

Абонентів

   180

180

180

180

Радіоточок

 

 

 

 

                                  27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства

01.01.2011 р.

01.01.2012р.

01.01.2013 р.

01.01.2014 р.

 

 

 

 

 

                                   28. Охорона    здоров’я

 

на 01.01.2014

в них:

працівників

форма власності

кількість закладів

ліжок, відвідувань

Медичні заклади

 

 

 

 

в т.ч.

 

 

 

 

- поліклініки

 

 

 

 

- лікарні

 

 

 

 

- центри первинної медико-санітарної допомоги

 

 

 

 

- амбулаторії

1

-

14

комун.

- диспансери

 

 

 

 

- ФАП

 

 

 

 

- аптеки

1

-

1

ПП

-інші

 

 

 

 

                                                      29. Освіта

 

на 01.01.2014 року

кіль-кість

розрахун-кова кіль-кість місць

в них:

форма власності

вчителів, вихователів

учнів, дітей

Вищі навчальні заклади

 

 

 

 

 

Школи

 

 

 

 

 

в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.

1

236

23

195

державна

ЗОШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

ЗОШ І ст.

 

 

 

 

 

Шкіл-інтернатів

 

 

 

 

 

Гімназій (колегіумів)

 

 

 

 

 

Діючих дошкільних закладів

1

86

2

36

Комун.

Приміщень недіючих

 

 

 

 

 

- шкільних закладів

 

 

 

 

 

- дошкільних закладів

 

 

 

 

 

 30. Закладів культури

  • Будинкикультури –   1
  • Театри–  
  • Бібліотеки–  2
  • Музеї –

31. Спортивні заклади та споруди

Спортзал в ЗОШ, в ПАЛ

32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки
Поселення зарубинецької  культури
I-Iст. н. е.

Поселення Черняхівської культури III-IYст.

 

33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції

стосовно їх вирішення

Водопровід, будівництво вуличних доріг з твердим покриттям по селу Зозів -14км,заміна опор ліній електропередач та освітлення по селу.

 

 

 

 

         Голова  сільської  ради      підпис                   Н.М.Некрут